gr1

Opis projektu:

Projekt pn.: Inteligentny system wspomagania serwisu., współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

Główny cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej, będącymi innowacjami stosowanymi w skali świata do 3 lat oraz utrzymanie miejsc pracy – 6 EPC i utworzenie jednego nowego miejsca pracy – 1 EPC.
Planowane do wdrożenia w ramach projektu innowacje wymagają zakupu oprogramowania klasy ERP wraz z aplikacją, sprzętu IT do jego zainstalowania, monitora interaktywnego, regałów magazynowych rzędowych, wózka widłowego oraz 7 zestawów diagnostycznych do świadczenia usług przed- i po- serwisowych. Dzięki temu wdrożymy inteligentny system wspomagania serwisu, zwiększając konkurencyjność naszej firmy poprzez zwiększenie wydajności serwisu i liczby serwisowanych baterii, utrzymując dotychczasowe miejsca pracy i tworząc nowe.

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie wdrożenie inteligentnego systemu wspomagania serwisu – innowacji procesowej i produktowej.


Elementami systemu będą:
– wartości niematerialne i prawne: oprogramowanie klasy ERP wraz z aplikacją mobilną,
– środki trwałe: sprzęt IT (serwer i przenośne terminale magazynowe), monitor interaktywny do wizualizacji danych i pracy zdalnej, regały, wózki widłowe oraz zestawy diagnostyczne.

Okres realizacji projektu:

01.08.2020 r – 31.03.2021 r.


Kwota ogółem projektu: 754 814,30 PLN
Kwota dofinansowania: 641 592,15 PLN

Zamówienie 1:

Przedmiot zamówienia: Dostawa wózka widłowego i systemu regałów.

Termin ogłoszenia: 15.10.2020 r.
Termin składania ofert: do 23.10.2020 r. do godz. 10.00
Status zamówienia: zakończone.

Zamówienie 2:

Przedmiot zamówienia: Oprogramowanie klasy ERP, sprzęt IT i monitor interaktywny.
Termin ogłoszenia: 19.10.2020 r.
Termin składania ofert: do 30.10.2020 r. do godz. 10.00
Status zamówienia: zakończone

Zamówienie 3:

Przedmiot zamówienia: Zestawy diagnostyczne.
Termin ogłoszenia: 20.10.2020 r.
Termin składania ofert: do 02.11.2020 r. do godz. 10.00
Status zamówienia: zakończone