Kontrolery z przekierowaniem do logowania

 

Kontroler jest montowany na każdej baterii, aby móc zbadać jak pracowała, jaka jest gęstość i napięcie oraz czy była stosowana na zimnie. Mamy swoje autorskie kontrolery do baterii, które wskazują nam poziom elektrolitu w ogniwie, temperaturę, w jakiej pracuje bateria, czy znajduje się ciecz w skrzyni, ile bateria miała pełnych cykli ładowania, a ile przerwanych, ile razy była głęboko rozładowana oraz pobór A przez wózek