gr2e

Opis projektu:

Informacja Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R mających na celu opracowanie innowacyjnej technologii regeneracji baterii trakcyjnych wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych – autorskiego rozwiązania technologicznego o nazwie: System TechNet. Zastosowanie technologii w praktyce pozwoli na prowadzenie procesu regeneracji w taki sposób, aby po zregenerowaniu bateria zwiększyła swoją żywotność oraz poprawiła swoje parametry użytkowe w skali dotychczas nie uzyskiwanej przy stosowaniu standardowych, znanych na rynku, metod regeneracji.

Cel główny projektu:

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej naszego przedsiębiorstwa. Celem bezpośrednim jest realizacja prac B+R nad innowacyjną usługą, którą planujemy wdrożyć w naszej działalności gospodarczej.

Okres realizacji projektu:

2019-10-01 – 2021-12-29

Zamówienie 1:

Przedmiot zamówienia: Wynajem aparatury i sprzętu na okres 24 miesięcy
Termin składania ofert: do 30.09.2019 r. do godz. 10.00
Status zamówienia: postępowanie zakończone

Zamówienie 2:

Przedmiot zamówienia: zakup aparatury kontrolno-pomiarowej – na okres 24 miesięcy
Termin składania ofert: do 22.10.2019 r. do godz. 10.00
Status zamówienia: postępowanie zakończone

Zamówienie 1:

Przedmiot zamówienia: Wynajem aparatury i sprzętu na okres 24 miesięcy
Termin składania ofert: do 3.01.2020 r. do godz. 10.00
Status zamówienia: zakończony

Zamówienie 2:

Przedmiot zamówienia: Zakup aparatury kontrolno-pomiarowej
Termin składania ofert: do 3.01.2020 r. do godz. 10.00
Status zamówienia: zakończony

Zamówienie 3:

Przedmiot zamówienia: Zamówienie na wynajem aparatury i sprzętu na okres 19 miesięcy
Termin składania ofert: do 1.06.2020 r. do godz. 10.00
Status zamówienia: zakończony